กรมประมง รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 9 อัตรา


กรมประมง สังกัด กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ เปิดรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง จำนวน 9 อัตรา

[นำข่าวไปติดเว็บไซต์ เพื่อรับข่าวสารที่รวดเร็วขึ้น]

กำหนดการรับสมัคร

  • 4 – 12 มิถุนายน 2563

นักวิชาการประมง

  • จำนวน 3 อัตรา
  • เงินเดือน 18,000 บาท
  • วุฒิ : ปริญญาตรี สาขาเกษตรศาสตร์ ,วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ,วิทยาศาสตร์กายภาพ ,วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ,เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ที่เกี่ยวข้องกับทางประมง

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

  • จำนวน 1 อัตรา
  • เงินเดือน 11,280 บาท
  • วุฒิ : ปวช. สาขาวิชาพาณิชยการ

พนักงานผู้ช่วยประมง

  • จำนวน 5 อัตรา
  • เงินเดือน 10,430 บาท
  • วุฒิ : ม.ต้น / ปลาย ทุกสาขา

กระบวนการคัดเลือก

  • สอบข้อเขียน
  • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

  • สมัครด้วยตนเองได้ที่ กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์