กรมประมง รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 9 อัตรา


กรมประมง สังกัด กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ เปิดรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง จำนวน 9 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 4 – 12 มิถุนายน 2563

นักวิชาการประมง

 • จำนวน 3 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • วุฒิ : ปริญญาตรี สาขาเกษตรศาสตร์ ,วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ,วิทยาศาสตร์กายภาพ ,วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ,เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ที่เกี่ยวข้องกับทางประมง

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 11,280 บาท
 • วุฒิ : ปวช. สาขาวิชาพาณิชยการ

พนักงานผู้ช่วยประมง

 • จำนวน 5 อัตรา
 • เงินเดือน 10,430 บาท
 • วุฒิ : ม.ต้น / ปลาย ทุกสาขา

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองได้ที่ กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์