ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง สงขลา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา


ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 26 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นายท้ายเรือกลชายทะเลชั้น 3
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน – 11,280 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ – ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
  • วุฒิการศึกษา – ประกาศนียบัตรนายท้ายเรือกลเดินทะเลชั้น 1 หรือประกาศนียบัตรนายท้ายเรือกลเดินทะเลชั้น 2 จากกรมเจ้าท่า
 • ช่างเครื่องเรือจักรยนต์ชั้น 3
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน – 11,280 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ – ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
  • วุฒิการศึกษา – ประกาศนียบัตรคนใช้เครื่องจักรกลชั้น 1 พิเศษ หรือชั้นหนึ่งพิเศษชำนาญงาน หรือประกาศนียบัตรคนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้น 1 จากกรมเจ้าท่า

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์