สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 1 อัตรา


สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 26 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน – 18,000 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ – สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
  • วุฒิการศึกษา – ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทาง พาณิชยศาสตร์ บัญชี เศรษฐศาสตร์ การคลัง การบริหาร กฎหมาย
   • มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียนสอบปฏิบัติสอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์