สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงาน ตำแหน่ง นิติกร 1 อัตรา


สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงาน ตำแหน่ง นิติกร 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 2 – 9 มิถุนายน 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นิติกร
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หนองบัวลำภู ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์