มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

  • 15 – 19 มิถุนายน 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ – เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  • จำนวน : 1 อัตรา
  • เงินเดือน : 18,000 บาท
  • วุฒิ : ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้องกับบริหารธุรกิจ
  • ปฏิบัติงานที่ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

กระบวนการคัดเลือก

  • สอบข้อเขียน
  • สอบปฏิบัติ
  • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

  • สมัครด้วยตนเองได้ที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์