กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) รับสมัครเป็นพนักงานกองทุน 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา


กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดรับสมัครเป็นพนักงานกองทุน 2 ตำแหน่ง จำนวน 3 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 14 พฤษภาคม – 8 มิถุนายน 2563

เจ้าหน้าที่บังคับคดี (ปิดรับสมัคร 4 มิถุนายน)

 • จำนวน 1 อัตรา
 • วุฒิ : ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ ,รัฐประศาสนศาสตร์/รัฐศาสตร์ ,วิทยาการคอมพิวเตอร์ ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ,สถิติ ,เทคโนโลยีสารสนเทศ ,การเงิน ,การบัญชี ,บริหารธุรกิจ

เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (ปิดรับสมัคร 8 มิถุนายน)

 • จำนวน 2 อัตรา
  • ด้านระบบฐานข้อมูล 1 อัตรา
  • ด้านพัฒนาระบบสารสนเทศ และสนับสนุนข้อมูลสารสนเทศ 1 อัตรา
 • วุฒิ : ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ,วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ,เทคโนโลยีสารสนเทศ

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบปฏิบัติ
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทาง
  • ด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ : กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) อาคารเอไอเอ แคปปิตอล กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาราชการ
  • อีเมล์ : hrslf@studentloan.or.th

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์