สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เปิดรับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน 1 ตำแหน่ง


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน 1 ตำแหน่ง

กำหนดการรับสมัคร

 • 28 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักจิตวิทยาโรงเรียน
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน – 18,000 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ – กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
  • วุฒิการศึกษา – ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ในสาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก จิตวิทยาการให้การปรึกษา จิตวิทยาแนะแนว หรือจิตวิทยาอื่นๆ

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์
 • ประเมินเอกสาร

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครได้ทางเว็บไซต์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์