สำนักงานปศุสัตว์ รับสมัครเลือกสรรเป็นลูกจ้าง ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา


สำนักงานปศุสัตว์ เขต 5 รับสมัครเลือกสรรเป็นลูกจ้าง ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 25 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าจ้าง : 15,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สัมครด้วยตนเอง ณ สำนักงานปศุสัตว์ เขต5 จังหวัด เชียงใหม่ ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์