กรมประมง รับสมัครเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน 2 ตำแหน่ง


กรมประมง รับสมัครคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน 2 ตำแหน่ง

กำหนดการรับสมัคร

 • 17 – 30 มิถุนายน 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน
  • จำนวน – 2 ตำแหน่ง
  • ปฏิบัติงานที่ – ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 1 (ระยอง) กองตรวจการประมง กรมประมง
  • อัตราเงินเดือน – 10,840-11,930/11,500-12,650 บาท
  • วุฒิการศึกษา
   • ปวท. หรือปวส. หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชา
   • และ ประกาศนียบัตรนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือของเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่งขนาดต่ำกว่า 500 ตันกรอส จากกรมเจ้าท่า หรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรนายเรือของเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่งขนาดต่ำกว่า 500 ตันกรอส จากกรมเจ้าท่า หรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือของเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่งขนาด 500-3,000 ตันกรอส จากกรมเจ้าท่า หรือเทียบเท่า

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
 • สอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์กรมประมง ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์