กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา


กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 11 – 21 มิถุนายน 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักจัดการงานทั่วไป
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
 • นายช่างเทคนิค
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 13,800 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาโยธา สำรวจ ก่อสร้าง ไฟฟ้า เครื่องกล หรือเขียนแบบ
 • นายช่างเครื่องกล
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 13,800 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาเครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เขียนแบบเครื่องกล หรือช่างกลการเกษตร

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
 • สอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ กนมทรัพยากรน้ำบาดาล ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์