สำนักงานสภาการแพทย์แผนไทย รับสมัครเลือกสรรเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง วิชาการ 1 อัตรา


สำนักงานสภาการแพทย์แผนไทย รับสมัครเลือกสรรเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง วิชาการ 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

  • 1 – 19 มิถุนายน 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

  • วิชาการ
    • จำนวน : 1 อัตรา
    • อัตราค่าตอบแทน : 15,000 บาท
    • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือการแพทย์แผนไทยประยุกต์

กระบวนการคัดเลือก

  • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

  • สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานสภาการแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์