กรมการขนส่งทางบก รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง 4 อัตรา


กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง จำนวน 4 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 4 – 12 มิถุนายน 2563

นายช่างโยธา

 • จำนวน : 3 อัตรา
 • อัตราค่าจ้าง : 11,500 บาท + ค่าครองชีพ 1,785 บาท
 • วุฒิ : ปวส. สาขาโยธา / ก่อสร้าง / สำรวจ

เจ้าพนักงานขนส่ง

 • จำนวน : 1 อัตรา
 • อัตราค่าจ้าง : 9,400 บาท + ค่าครองชีพ 2,000 บาท
 • วุฒิ : ปวช. สาขาบริหารธุรกิจ หรือพาณิชยกรรม

ปฏิบัติงานที่

 • สำนักการขนส่งสินค้า กรมการขนส่งทางบก

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่ กรมการขนส่งทางบก กรุงเทพมหานคร ในวันเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์