ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 3 (สุราษฎร์ธานี) รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานธุรการ 1 อัตรา


ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 3 (สุราษฎร์ธานี) กรมประมง เปิดรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

  • 9 – 17 มิถุนายน 2563

เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา

  • เงินเดือน – 13,800 บาท
  • วุฒิ – ปวส สาขาบัญชี ,การเงินและการธนาคาร ,บริหารธุรกิจ ,การตลาด ,การจัดการทั่วไป ,การคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ,การจัดการสำนักงาน ,เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ,เลขานุการ

กระบวนการคัดเลือก

  • สอบข้อเขียน
  • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

  • สมัครด้วยตนเองที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 3 จ.สุราษฎร์ธานี ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์