กรมการแพทย์ รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ 1 อัตรา


กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 16-30 มิถุนายน 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิชาการสถิติ
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน – 18,000 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ – สถาบันประสาทวิทยา
  • วุฒิการศึกษา – ปริญญาตรี ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ เศรษฐศาสตร์ ประชากรศาสตร์
   • มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   • มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลยุทธศาสตร์และแผนงาน สถาบันประสาทวิทยา อาคารอำนวยการ ชั้น 2 กรุงเทพฯ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์