กองบัญชาการตำรวจสันติบาล รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา


กองบัญชาการตำรวจสันติบาล รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 1 – 9 มิถุนายน 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มงานบริหาร
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน – 11,280 บาท
  • วุฒิการศึกษา – ปวช. หรือเทียบเท่า
   • มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมการปฏิบัติงานเบื้องต้น เช่น microsoft word excel
   • มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสม

กระบวนการคัดเลือก

 • ประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
 • ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ งานกำลังพล ฝ่ายธุรการและกำลังพล กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล อาคาร 6 ชั้น 3 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์