.ไม่ใช้คะแนนสอบภาค ก (ก.พ.) พนักงานราชการ วุฒิ ปริญญาตรี

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ รับสมัครคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา

/ 998 ครั้ง

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ รับสมัครคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ด้านปฏิบัติการฉุกเฉิน
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : วุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตรเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติการฉุกเฉิน
  • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ชายหรือหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี
 • ผู้ชำนาญการ งานรับรองและกำกับมาตราฐานผู้ปฏิบัติการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาการพยาบาล หรือการสาธารณสุข
  • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ชายหรือหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี
 • พนักงานปฏิบัติการ งานพัสดุ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาบริหารการจัดการ
  • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ชายหรือหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
 • สอบสัมภาษณ์เพื่อวัดความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

เกี่ยวข้องกับ: การจัดการ, บริหาร, พยาบาล, พัสดุ, สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ, สาธารณสุข
ด่วน ! ติดตามข่าวผ่าน LINE ได้แล้ววันนี้ (คลิก)