สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ รับสมัครคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา


สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ รับสมัครคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 1 – 30 มิถุนายน 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ด้านปฏิบัติการฉุกเฉิน
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : วุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตรเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติการฉุกเฉิน
  • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ชายหรือหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี
 • ผู้ชำนาญการ งานรับรองและกำกับมาตราฐานผู้ปฏิบัติการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาการพยาบาล หรือการสาธารณสุข
  • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ชายหรือหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี
 • พนักงานปฏิบัติการ งานพัสดุ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาบริหารการจัดการ
  • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ชายหรือหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
 • สอบสัมภาษณ์เพื่อวัดความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์