กรมทรัพยากรน้ำ รับสมัครบุคคลเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา


กรมทรัพยากรน้ำ รับสมัครบุคคลเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 9 – 15 มิถุนายน 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • วิศวกรโยธา
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 19,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา สิ่งแวดล้อม ชลประทาน หรือโครงสร้าง
 • นายช่างโยธา
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 13,800 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง เทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา การจัดการงานก่อสร้าง ช่างโยธา สำรวจ หรือการก่อสร้าง
 • นายช่างเทคนิค
  • จำนวน : 3 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 13,800 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้า ช่างโลหะ เทคนิคอุตสาหกรรม ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่างวิทยุและโทรคมนาคม
 • เจ้าพนักงานธุรการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 13,800 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในทุกสาขาวิชา

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ กรมทรัพยากรน้ำ ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์