สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครเป็นพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา


สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครเป็นพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งเนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • วันนี้ – 8 มิถุนายน 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  • 1 อัตรา
  • อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท
  • วุฒิ ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ ,สื่อสารมวลชน
  • สังกัด กองเกษตรสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กองเกษตรสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์