วิทยาลัยการอาชีพเบตง รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู 1 อัตรา


วิทยาลัยการอาชีพเบตง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 9-15 มิถุนายน 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • ครู
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ – วิทยาลัยการอาชีพเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
  • วุฒิการศึกษา – ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า กลุ่มวิชา 102 ภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ/การสอนภาษาอังกฤษ/ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร/ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล/ภาษาอังกฤษธุรกิจ/ภาษาศาสตร์/ภาษาอังกฤษ)
   • เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนหรือหนังสือรับรองสิทธิ์

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • ทดสอบสาธิตการสอน
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ วิทยาลัยการอาชีพเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์