.ไม่ใช้คะแนนสอบภาค ก (ก.พ.) ข้าราชการ วุฒิ ปริญญาตรี

สำนักอนามัย รับสมัครเลือกสรรเข้ารับราชการ 2 ตำแหน่ง 48 อัตรา

/ 2,581 ครั้ง

สำนักอนามัย รับสมัครเลือกสรรเข้ารับราชการ 2 ตำแหน่ง 48 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
  • จำนวน : 18 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 18,000 – 21,610 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ และได้รับใบอนุญาต
 • พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
  • จำนวน : 30 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

กระบวนการคัดเลือก

 • ทดสอบสุขภาพจิต
 • สอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานเลขานุการ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

เกี่ยวข้องกับ: กระทรวงสาธารณสุข, กรุงเทพมหานคร, ทันตแพทย์/ทันตสาธารณสุข, พยาบาล
ด่วน ! ติดตามข่าวผ่าน LINE ได้แล้ววันนี้ (คลิก)