สำนักอนามัย รับสมัครเลือกสรรเข้ารับราชการ 2 ตำแหน่ง 48 อัตรา


สำนักอนามัย รับสมัครเลือกสรรเข้ารับราชการ 2 ตำแหน่ง 48 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 1 – 22 กรกฎาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
  • จำนวน : 18 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 18,000 – 21,610 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ และได้รับใบอนุญาต
 • พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
  • จำนวน : 30 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

กระบวนการคัดเลือก

 • ทดสอบสุขภาพจิต
 • สอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานเลขานุการ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์