วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) 1 อัตรา


วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) จำนวน 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

  • 15 – 19 มิถุนายน 2563

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิ : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า. สาขา ช่างอิเล็กทรอนิกส์,วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ,อุตสาหกรรมศิลป์อิเล็กทรอนิกส์ ,ไฟฟ้าสื่อสาร ,อุตสาหกรรมศิลป์ไฟฟ้าสื่อสาร ,เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ,อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ,วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำลัง ,วิศวกรรมโทรคมนาคม ,วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ,เทคโนโลยีคมนาคม
  • มีใบอนุญาตประกอบการสอน หรือประกอบวิชาชีพครู
  • เงินเดือน : 18,000 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ : วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2

กระบวนการคัดเลือก

  • สอบข้อเขียน
  • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

  • สมัครด้วยตนเองที่ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 จ.ราชบุรี ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์