องค์การสะพานปลา รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา


องค์การสะพานปลา รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 8-12 มิถุนายน 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นิติกร 5
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ – สำนักงานกฎหมาย ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร
  • วุฒิการศึกษา – ปริญญาตรี หรือปริญญาโท ทางด้านนิติศาสตร์
   • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
   • มีความรู้ความสามารถประสบการณ์ทางด้านกฎหมายเป็นอย่างดี
   • มีประสบการณ์ในการว่าความในชั้นศาลไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีประสบการณ์ทางด้านการบังคับคดี
   • สามารถให้คำปรึกษาทางกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ เกี่ยวกับหน่วยงานราชการเป็นอย่างดี
   • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทนายความ
 • นิติกร 4
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ – สำนักงานกฎหมาย ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร
  • วุฒิการศึกษา – ปริญญาตรี ทางด้านนิติศาสตร์
   • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
   • มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ทางด้านกฎหมายเป็นอย่างดี
   • มีประสบการณ์ทางด้านการให้คำปรึกษากฎหมายรวมถึงมีประสบการณ์ทางด้านคดีความต่างๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
   • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทนายความ
 • นิติกร 3
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ – สำนักงานกฎหมาย ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร
  • วุฒิการศึกษา – ปริญญาตรี ทางนิติศาสตร์
   • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
   • มีความรู้ความสามารถประสบการณ์ทางด้านกฎหมายเป็นอย่างดี
   • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทนายความ
 • บุคลากร 3
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ – แผนกฝึกอบรมสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร
  • วุฒิการศึกษา – ปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
   • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
   • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Word,Microsoft Excel
 • สถาปนิก 3
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ – สำนักงานวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนา
  • วุฒิการศึกษา – ปริญญาตรีทางด้านสถาปัตยกรรม ครุศาสตร์อุตสาหกรรมทางด้านสถาปัตยกรรม เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
   • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถเขียนแบบด้วยโปรแกรม AUTOCAT/Sketchup/ARHICAD/3D Max/Photoshop/Illustrator/Premiere Pro/Excel/PowerPoint ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบคัดเลือก

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์องค์การสะพานปลา ตลอด 24 ชั่วโมง
 • หรือ สมัครทางไปรษณีย์
 • หรือ สมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร องค์การสะพานปลา กรุงเทพมหานคร

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์