มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงาน ตำแหน่งอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 2 อัตรา


มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงาน ตำแหน่งอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 2 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • ตั้งแต่บัดนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • อาจารย์ ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : ตามประกาศอัตราเงินเดือนของมหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก ในสาขาวิชาชีวเคมี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

กระบวนการคัดเลือก

 • สัมมนาพิเศษเป็นภาษาอังกฤษ
 • สอบสอนเป็นภาษาอังกฤษ
 • สอบสัมภาษณ์

คุณสมบัติ

 • มีประสบการณ์งานวิจัย
 • ต้องมีผลงานทางวิชาการ
 • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี – ดีมาก
 • มีผลทดสอบภาษาอังกฤษ

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 • สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์