วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า รับสมัครเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว 4 ตำแหน่ง 10 อัตรา


วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า รับสมัครเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว 4 ตำแหน่ง 10 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 1 – 15 มิถุนายน 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พนักงานธุรการชั้น 4 วพม.
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 15,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
 • พนักงานคอมพิวเตอร์ชั้น 3 วพม.
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 10,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชา คอมพิวเตอร์
 • พนักงานธุรการชั้น 1 วพม.
  • จำนวน : 5 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 10,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น
 • พนักงานรักษาสถานที่ วพม.
  • จำนวน : 3 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 10,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์