กรมอนามัย รับสมัครบุคคลเป็นข้าราชการ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ 2 อัตรา


กรมอนามัย รับสมัครบุคคลเป็นข้าราชการ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 15 – 21 มิถุนายน 2563

นายแพทย์ปฏิบัติการ 2 อัตรา

 • ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ปฏิบัติราชการที่สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
  • เงินเดือน : 21,000 – 23,780 บาท
  • วุฒิ : ปริญญาตรี สาขาแพทยศาสตร์
  • มีใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
  • มีหนังสืออนุมัติ หรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
 • ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี
  • เงินเดือน : 18,020 – 19,830 บาท
  • วุฒิ : ปริญญาตรี สาขาแพทยศาสตร์
  • มีใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพเวชกรรม

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทางช่องทางออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์