มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ 5 อัตรา


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ 5 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 2 มิถุนายน – 19 สิงหาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • อาจารย์
  • จำนวน – 5 อัตรา
  • สังกัด – สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
  • อัตราค่าจ้าง – 41,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา – ปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ จากในประเทศหรือต่างประเทศ
   • หากมีประสบการณ์สอน หรือทำงานด้านวิชาเศรษฐศาสตร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
   • หากมีผลงานวิชาการ งานวิจัย บทความวิจัย ที่ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูล SCOPUS และหรือ ISI จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
   • มีผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษตามที่กำหนด
    • TOEFL Paper based ไม่ต่ำกว่า 550
   • TOEFL Internet based ไม่ต่ำกว่า 79-80
   • TOEFL Computer based ไม่ต่ำกว่า 213
   • IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.5
   • CMU-eTAGs ไม่ต่ำกว่า 80
   • ยกเว้น กรณีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่กำหนด

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์
 • ทดสอบความสามารถในการสอน

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครได้ที่ หน่วยบริหารงานบุคคล งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์