สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน 11 อัตรา


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน 11 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 13 – 22 มิถุนายน 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • ครูผู้สอน
  • จำนวน : 11 อัตรา
   • วิชาเอกประถมศึกษา : 1 อัตรา
    • โรงเรียนวัดทำนบ (ปัญญาพลพิพัฒน์ประชานุกูล)
   • วิชาเอกคณิตศาสตร์ : 2 อัตรา
    • โรงเรียนวัดจอมปราสาท (อุดมวิทยา)
    • โรงเรียนวัดดอนคา (ชอบธรรมประชาสวรรค์)
   • วิชาเอกภาษาอังกฤษ : 2 อัตรา
    • โรงเรียนวัดหลวง (คลึงวิทยาคม)
    • โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)
   • วิชาเอกดนตรีศึกษา : 1 อัตรา
    • โรงเรียนวัดเจริญธรรม (รัฐประชานุเคราะห์)
   • วิชาเอกวิทยาศาสตร์ : 1 อัตรา
    • โรงเรียนวัดลำน้ำ (กัลยาณราษฎร์บำรุง)
   • วิชาเอกคอมพิวเตอร์ : 2 อัตรา
    • โรงเรียนวัดหนองอ้อ (ธรรมธรใยประชาสามัคคี)
    • โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์
   • วิชาเอกพลศึกษา : 1 อัตรา
    • โรงเรียนชุมชนวัดราษฏร์เจริญธรรม
   • วิชาเอกสังคมศึกษา : 1 อัตรา
    • โรงเรียนวัดหนองม่วง (หงษ์วิทยาคาร)
  • อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่ตรงตามวิชาเอก

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งและวิชาชีพ
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์