กรมวิชาการเกษตร รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา


กรมวิชาการเกษตร (สวส.) รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 22 – 26 มิถุนายน 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (สวส.)
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือบริหารรัฐกิจ

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ สถาบันวิจัยพืชและสวน(สวส.) กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์