บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (CAT) รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นรัฐวิสาหกิจ 18 ตำแหน่ง 61 อัตรา


บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (CAT) เปิดรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นรัฐวิสาหกิจ 18 ตำแหน่ง 61 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 12 – 24 มิถุนายน 2563

ฝ่ายธุรกิจความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • ส่วนบริการด้านเทคนิคความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วุฒิ ป.ตรี 5 อัตรา – วุฒิ ป.โท 1 อัตรา
 • ส่วนธุรกิจบริการ CCTV
  • วุฒิ ป.ตรี 1 อัตรา
 • ส่วนบริการ Business Solution
  • วุฒิ ป.ตรี 2 อัตรา
 • ส่วนมาตรฐานความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วุฒิ ป.โท 1 อัตรา

ฝ่ายปฏิบัติการศูนย์ข้อมูล

 • ส่วนปฏิบัติการระบบ Facility
  • วุฒิ ป.ตรี 1 อัตรา

ฝ่ายธุรกิจ Cloud และ Big Data

 • ส่วนการตลาดและสนับสนุนการขาย
  • วุฒิ ป.ตรี 8 อัตรา
 • ส่วนพัฒนาธุรกิจ
  • วุฒิ ป.โท 1 อัตรา
  • มีผลทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน
 • ส่วนวางแผนและควบคุมคุณภาพ
  • วุฒิ ป.ตรี 9 อัตรา
 • ส่วนบริการ Cloud
  • วุฒิ ป.ตรี 15 อัตรา
 • ส่วนบริการ Big Data
  • วุฒิ ป.ตรี 1 อัตรา
  • วุฒิ ป.โท 2 อัตรา

ฝ่ายธุรกิจแลกเปลี่ยนข้อมูล

 • ส่วนพัฒนาธุรกิจ National Single Window
  • วุฒิ ป.ตรี 2 อัตรา
  • มีผลทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน
 • ส่วนปฏิบัติการ National Single Window
  • วุฒิ ป.ตรี 2 อัตรา
 • ส่วนพัฒนาธุรกิจแลกเปลี่ยนข้อมูล
  • วุฒิ ป.ตรี 2 อัตรา
  • มีผลทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน
 • ส่วนปฏิบัติการธุรกิจแลกเปลี่ยนข้อมูล
  • วุฒิ ป.ตรี 1 อัตรา

ฝ่าย ธุรกิจบริการดิจิทัล

 • ส่วนพัฒนาแอพพลิเคชั่น
  • วุฒิ ป.ตรี 1 อัตรา
 • ส่วนพัฒนาธุรกิจอินเทอร์เน็ตไร้สาย
  • วุฒิ ป.ตรี 1 อัตรา

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนธุรกิจ

 • ส่วนระบบบริการสารสนเทศ
  • วุฒิ ป.ตรี 1 อัตรา
 • ส่วนระบบใบแจ้งค่าใช้บริการ
  • วุฒิ ป.ตรี 1 อัตรา
 • ส่วนระบบส่วนแบ่งค่าบริการโทรคมนาคม
  • วุฒิ ป.ตรี 2 อัตรา
 • ส่วนระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า
  • วุฒิ ป.ตรี 1 อัตรา

สาขาที่จบการศึกษา

 • วิศวกรรมศาสตร์โทรคมนาคม/ไฟฟ้าสื่อสาร/อิเล็กทรอนิกส์/คอมพิวเตอร์
 • วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทางช่องทางออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์