กรมฝนหลวงและการบินเกษตร รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา


กรมฝนหลวงและการบินเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 22 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เจ้าพนักงานพัสดุ
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน – 13,800 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ – ฝ่ายบริหารทั่วไป กองปฏิบัติการฝนหลวง ส่วนกลาง กรุงเทพฯ
  • วุฒิการศึกษา – ปวส. หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาการบัญชี การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • ช่างเล็กทรอนิกส์
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน – 13,800 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ – กลุ่มตรวจสภาพอากาศฝนหลวง กองปฏิบัติการฝนหลวง สถานีเรดาร์ฝนหลวงสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
  • วุฒิการศึกษา – ปวส. หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาไฟฟ้า ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตที่ เว็บไซต์กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์