กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา


กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 22-30 มิถุนายน 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นายช่างเครื่องกล
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน – 11,280/13,010/13,800 บาท ขึ้นกับวุฒิที่สมัคร
  • ปฏิบัติงานที่ – สถาบันพัฒนาเครื่องจักรกลและพื้นที่สหกรณ์
  • วุฒิการศึกษา – ปวช. ในสาขาวิชาเครื่องกล ช่างยนต์ เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เขียนแบบเครื่องกล หรือช่างกลการเกษตร
   • หรือ วุฒิการศึกษา – ปวท. ในสาขาวิชาเทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล
   • หรือ วุฒิการศึกษา – ปวส. ในสาขาวิชาเครื่องกล ช่างยนต์ เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ หรือเขียนแบบเครื่องกล
 • นายช่างโยธา
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน – 11,280/13,010/13,800 บาท ขึ้นกับวุฒิที่สมัคร
  • ปฏิบัติงานที่ – สถาบันพัฒนาเครื่องจักรกลและพื้นที่สหกรณ์
  • วุฒิการศึกษา – ปวช. ในสาขาวิชาก่อสร้าง
   • หรือ วุฒิการศึกษา – ปวท. ในสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง
   • หรือ วุฒิการศึกษา – ปวส. ในสาขาวิชาโยธาสำรวจ หรือการก่อสร้าง

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ สถาบันพัฒนาเครื่องจักรกลและพื้นที่สหกรณ์ อาคาร 1 ชั้น 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพฯ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์