สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน 12 อัตรา


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน 12 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 15 – 19 มิถุนายน 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • ครูผู้สอน
  • จำนวน : 12 อัตรา
   • วิชาเอกภาษาไทย
    • โรงเรียนเมืองมายวิทยา
    • โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา
   • วิชาเอกภาษาอังกฤษ
    • โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
    • โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม
   • วิชาเอกคณิตศาสตร์
    • โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม
    • โรงเรียนเมืองมายวิทยา
    • โรงเรียนแม่พริกวิทยา
    • โรงเรียนเมืองปานวิทยา
   • วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
    • โรงเรียนเมืองปานวิทยา
   • วิชาเอกฟิสิกส์
    • โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี
   • วิชาเอกเกษตรกรรม (พืชสวน)
    • โรงเรียนเถินวิทยา
   • วิชาเอกดนตรี (ดุริยางค์คศิลป์)
    • โรงเรียนป่าซาง
  • อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ตามสาขาวิชาเอกที่ประกาศรับสมัคร

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
 • สอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์