วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครู 1 อัตรา


วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครู จำนวน 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 15 – 19 มิถุนายน 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • ครู คหกรรมศาสตร์
  • จำนวน 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
  • วุฒิ ป.ตรี สาขาคหกรรมศาสตร์ ,คหกรรมศาสตร์ทั่วไป/การผลิต ,ธุรกิจคหกรรมศาสตร์ ,การจัดการงานคหกรรม ,การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู / ปฏิบัติการสอน / หนังสือรับรองสิทธิ์

ปฏิบัติงานที่

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์