มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ รับสมัครเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 2 อัตรา


มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เปิดรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 15 – 30 มิถุนายน 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ : อาจารย์

 • เทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ
  • 1 อัตรา
  • วุฒิ ป.ตรี – โท – เอก สาขาภูมิศาสตร์ ,ภูมิสารสนเทศ ,ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ,การรับรู้จากระยะไกล
 • วิศวกรรมการจัดการพลังงาน
  • 1 อัตรา
  • วุฒิ ป.ตรี – โท – เอก สาขาวิศวกรรม / พลังงาน / เครื่องกล / โยธา / ไฟฟ้า
 • มีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ เช่น TOEIC ,TOEFL ,IELTS ,CU-TEP ,EIIis

อัตราเงินเดือน

 • 21,050 – 27,200 บาท

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
 • สอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่ กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์