กรมประมง รับสมัครผู้พิการเป็นพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา


กรมประมง เปิดรับสมัครผู้พิการเป็นพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง จำนวน 2 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

  • 22 – 30 มิถุนายน 2563

บุคลากร 1 อัตรา

  • อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
  • วุฒิ ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ ,บริหารรัฐกิจ ,การจัดการ
  • สังกัด กองการเจ้าหน้าที่ กรมประมง กรุงเทพมหานคร

พนักงานธุรการ 1 อัตรา

  • อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
  • วุฒิ ปวส. ทุกสาขา
  • สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 10 กาญจนบุรี

กระบวนการคัดเลือก

  • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

  • สมัครด้วยตนเองที่ หน่วยงานที่ตำแหน่งนั้นๆสังกัด ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์