กรมการขนส่งทางราง รับสมัครเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ 2 อัตรา


กรมการขนส่งทางราง รับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ 2 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 16 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ
  • จำนวน – 2 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน – 15,000-16,500บาท
  • วุฒิการศึกษา – ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
   • เป็นผู้ผ่านการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. ของสำนักงานกพ. ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
 • สอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตที่ เว็บไซต์กรมการขนส่งทางราง ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์