สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 ตำแหน่ง 8 อัตรา


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 ตำแหน่ง 8 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 15 – 21 มิถุนายน 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • ครูผู้สอน
  • จำนวน : 7 อัตรา
   • โรงเรียนสตรีราชินูทิศ วิชาเอกสังคมศึกษา
   • โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ วิชาเอกคอมพิวเตอร์
   • โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร วิชาเอกคณิตศาสตร์
   • โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล วิชาเอกภาษาจีน
   • โรงเรียนอุดรพัฒนาการ วิชาเอกพลศึกษา
   • โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร วิชาเอกฟิสิกส์
   • โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 1 อุดรธานี วิชาเอกภาษาไทย
  • อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาเอกที่ประกาศรับสมัคร
 • พนักงานวิทยาศาสตร์
  • จำนวน : 1 อัตรา
   • โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
  • อัตราค่าตอบแทน : 13,800 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวท. ปวส. ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 จังหวัดอุดรธานี ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์