.ไม่ใช้คะแนนสอบภาค ก (ก.พ.) พนักงานราชการ วุฒิ ปริญญาตรี วุฒิ ม.3 ม.6 ปวช. ปวส. ปวท. ไม่จำกัดสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 ตำแหน่ง 19 อัตรา

/ 948 ครั้ง

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 ตำแหน่ง 19 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • ครูพี่เลี้ยง
  • จำนวน : 5 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 11,280 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. ในทุกสาขาวิชา
 • นักวิชาการแรงงาน
  • จำนวน : 6 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
 • นักวิชาการเงินและบัญชี
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาบัญชี เศรษฐศาสตร์ หรือพาณิชยศาสตร์
 • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  • จำนวน : 3 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 13,800 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในทุกสาขาวิชา
 • เจ้าหน้าที่ธุรการ
  • จำนวน : 3 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 13,800 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในทุกสาขาวิชา

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

เกี่ยวข้องกับ: กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน, กระทรวงแรงงาน, กรุงเทพมหานคร, การเงิน/การบัญชี, ครู/อาจารย์, จ.นครปฐม, จ.สงขลา, จ.สมุทรปราการ, ธุรการ, นักวิชาการ
ด่วน ! ติดตามข่าวผ่าน LINE ได้แล้ววันนี้ (คลิก)