สำนักงบประมาณ รับสมัครเข้ารับราชการ 4 ตำแหน่ง 22 อัตรา


สำนักงบประมาณ รับสมัครเข้ารับราชการ 4 ตำแหน่ง 22 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 22 มิถุนายน – 14 กรกฎาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ
  • จำนวน : 16 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา
   • ปริญญาตรี : 8 อัตรา
    • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ การบัญชี วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และสถิติ หรือรัฐประศาสนศาสตร์
   • ปริญญาโท : 8 อัตรา
    • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ การบัญชี วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และสถิติ หรือรัฐประศาสนศาสตร์
  • อัตราเงินเดือน
   • ปริญญาตรี : 15,000 – 16,500 บาท
   • ปริญญาโท : 17,500 – 19,259 บาท
 • นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือการบัญชี
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาทางคอมพิวเตอร์
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
 • นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือนิเทศศาสตร์
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 • ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ.

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ สำนักงบประมาณ ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์