สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา


สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 29 มิถุนายน – 13 กรกฎาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
  • จำนวน : 3 อัตรา
   • ด้านประสานงานการเมือง
   • ด้านพิธีการ
  • อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
 • เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 11,280 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. ในทุกสาขาวิชา

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์