สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร รับสมัครผู้พิการเป็นพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา


สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เปิดรับสมัครผู้พิการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ 2 ตำแหน่งจำนวน 2 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

  • 13 – 24 กรกฎาคม 2563

เจ้าพนักงานธุรการ

  • จำนวน 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
  • วุฒิ ปวส. ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง

เจ้าหน้าที่ธุรการ

  • จำนวน 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน 11,280 บาท + ค่าครองชีพ 2,000 บาท
  • วุฒิ ปวช. ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง

กระบวนการคัดเลือก

  • สอบปฏิบัติ
  • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

  • สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์