การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) รับสมัครเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา


การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) เปิดรับสมัครเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ 4 ตำแหน่ง จำนวน 4 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 17 มิถุนายน – 13 กรกฎาคม 2563

สังกัด กองนิติธรรมและกรรมสิทธิ์ที่ดิน

 • นิติกร ระดับ 5
  • จำนวน 1 อัตรา
  • วุฒิ ป.ตรี สาขานิติศาสตร์

สังกัด สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (ระยอง)

 • นักบัญชีระดับ 5-6
  • จำนวน 1 อัตรา
  • วุฒิ ป.ตรี – โท สาขาที่เกี่ยวข้องกับบัญชี
 • นักบริหารการเงินระดับ 5
  • จำนวน 1 อัตรา
  • วุฒิ ป.ตรี สาขาบัญชี ,การเงินการธนาคาร ,เศรษฐศาสตร์ ,พาณิชยศาสตร์ ,บริหารธุรกิจ ,การคลัง

สังกัด รองผู้ว่าการสายงานปฏิบัติการ 2

 • เลขานุการระดับ 5
  • จำนวน 1 อัตรา
  • วุฒิ ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ ,ศิลปศาสตร์ ,บัญชี ,เศรษฐศาสตร์ ,นิเทศศาสตร์ ,รัฐศาสตร์/รัฐประศาสนศาสตร์ ,ครุศาสตร์ ,สังคมวิทยา ,นิติศาสตร์ ,สังคมสงเคราะห์ ,สุขศึกษา ,พาณิชยศาสตร์ ,พัฒนาชุมชน ,การเงินการธนาคาร ,ภูมิศาสตร์ ,จิตวิทยา ,อักษรศาสตร์ ,ปรัชญา

อัตราเงินเดือน 15,000 – 24,000 บาท

มีผลทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC 500 คะแนนขึ้นไป

กระบวนการคัดเลือก

 • ทดสอบความรู้ทั่วไป
 • ทดสอบความรู้เฉพาะตำแหน่ง

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครได้ด้วยตนเอง หรือ ผ่านช่องทางออนไลน์

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์