วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู 2 อัตรา


วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู 2 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 22-26 มิถุนายน 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • ครู กลุ่มวิชาก่อสร้างและโยธา
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ – วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี
  • ค่าตอบแทน – 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา – ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมก่อสร้าง
   • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
   • มีผลการสอบวัดความรู้สามารถทางภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน
 • ครู กลุ่มวิชาเมคคาทรอนิกส์
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ – วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี
  • ค่าตอบแทน – 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา – ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ เทคโนโลยีวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
   • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
   • มีผลการสอบวัดความรู้สามารถทางภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์