วิทยาลัยเทคนิคพังงา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู 1 อัตรา


วิทยาลัยเทคนิคพังงา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 22-26 มิถุนายน 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • ครู กลุ่มวิชาฟิสิกส์
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ – วิทยาลัยเทคนิคพังงา
  • ค่าตอบแทน – 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา – ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาฟิสิกส์ การสอนฟิสิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์
   • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ วิทยาลัยเทคนิคพังงา จังหวัดพังงา

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์