ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ รับสมัครเป็นพนักงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ 1 อัตรา


ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ รับสมัครเป็นพนักงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • บัดนี้ – 17 กรกฎาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เจ้าหน้าที่ ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชากฎหมาย รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ บริหาร หรือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
   • อายุตั้งแต่ 24 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
   • มีประสบการณ์ทำงานด้านพัฒนาบุคลากร หรือบริหารทรัพยากรบุคคล อย่างน้อย 2 ปี

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์