มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ รับสมัครเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นิติกร 1 อัตรา


มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ รับสมัครเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นิติกร 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 25 มิถุนายน – 17 กรกฎาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นิติกร
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 17,290 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาทางนิติศาสตร์

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
 • สอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ งานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์