สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา


สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักทรัพยากรบุคคล
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
 • สอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัด ชลบุรี ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์