กรมที่ดิน รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 19 อัตรา


กรมที่ดิน เปิดรับสมัครเป็นพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง จำนวน 19 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 1 – 10 กรกฎาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พนักงานการพิมพ์
  • จำนวน 3 อัตรา
  • วุฒิ ปวช. – ปวส. สาขาช่างพิมพ์ ,การพิมพ์
 • พนักงานเขียนแผนที่
  • จำนวน 9 อัตรา
  • วุฒิ ปวช. – ปวท. – ปวส. สาขาโยธา ,สำรวจ ,ก่อสร้าง ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
  • จำนวน 6 อัตรา
  • มีความรู้ความชำนาญในการขับเครื่องจักรกลไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลหรือสาธารณะ
 • พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
  • จำนวน 1 อัตรา
  • วุฒิ ปวส. สาขา ช่างไฟฟ้ากำลัง ,ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ,เทคโนโลยีโทรคมนาคม ,เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

อัตราเงินเดือน

 • ขึ้นอยู่กับวุฒิ 11,280 – 13,800 บาท

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบปฏิบัติ
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทางออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์