โรงพยาบาลลำปาง รับสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง 45 อัตรา


โรงพยาบาลลำปาง เปิดรับสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง จำนวน 45 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

  • 22 – 26 มิถุนายน 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

  • พนักงานช่วยเหลือคนไข้
    • จำนวน : หญิง 30 อัตรา ชาย 3 อัตรา
  • พนักงานบริการ(แรงงาน)
    • จำนวน : หญิง 7 อัตรา ชาย 5 อัตรา

อัตราค่าจ้าง 315 บาท / วัน
วุฒิ ม.ต้น – ม.ปลาย ทุกสาขา

กระบวนการคัดเลือก

  • ขึ้นอยู่กับหน่วยงาน

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

  • สมัครด้วยตนเองที่ โรงพยาบาลลำปาง จังหวัดลำปาง ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์