กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานจัดการเอกสารและข้อมูล 1 อัตรา


กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานจัดการเอกสารและข้อมูล จำนวน 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

  • 22 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2563

พนักงานจัดการเอกสารและข้อมูล

  • จำนวน 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
  • วุฒิ ป.ตรี สาขาการจัดการ ,เทคโนโลยีสารสนเทศ , ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ,วิทยาการคอมพิวเตอร์

กระบวนการคัดเลือก

  • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

  • สมัครทางไปรษณีย์
  • ด้วยตนเองที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์